DOĞALGAZ YANGINLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

2010-04-07 14:41:00

Hemen 110 itfaiyeye ve 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.
Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir.
Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir.
Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.
Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.
Baca yangınlarının önlenmesinde doğalgazın önemi nedir?
Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz. Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar.
Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır.

Not: 12.06.2002 tarih ve 200/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanarak yürürlüğe giren "Binaların Yangına Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan; "Herhangi bir nedenle çıkan yangının söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler" ile ilgili hükümlere riayet edilmelidir.

0
0
0
Yorum Yaz